Producció editorial

Junta directiva

President

Sr. Jordi Estruga i Estruga

Vicepresidents

Sr. Joan Matabosch i Soler

Sr. Pau Salvat Vilà

Tresorer

Sr. Francesc X. Puig Rovira

Secretari

Agustín Hernando Rica

Vicesecretari

Josep Mª. Ginesta i Manzanares

Vocals

Sra. Montserrat Cots Vicente

Sr. Pablo Ignacio de Dalmases y Olabarría

Sr. Miquel Gallés Magri

Sr. Ramon Pla i Arxé

Miquel Rocabruna

Sr. Pere Serra Rossell

Xavier Trias de Bes i Trabal

Josep Mª Vilarrasa i Coch

Joan Massó i Oriol

Bàner